תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר https://www.shooks.co.il/  (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי חברת אינטריוז בע"מ ח.פ. 512815853  (להלן: "מפעילת האתר").

תנאי שימוש אלה (להלן : "התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר. 

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 1. כללי
 • בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא, לרבות בתי עסק המפרסמים באתר (להלן: "המשתמש").
 • ככל שאינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
 • תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 • מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפם של תנאי השימוש ותחולתם.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש.
 • האתר הינו פלטפורמה לפרסום המאפשר מכירה וקנייה של מוצרים חדשים מבתי עסק ומוצרים משומשים מאנשים פרטיים.
 • למען הסר ספק, יודגש כי האתר אינו מתווך ו/או אינו צד לעסקאות אשר ייעשו בין המוכרים לקונים באתר. האתר מהווה כלי פרסומי בלבד. מפעילת האתר אינה מייצרת ו/או משווקת ו/או מוכרת ו/או מספקת את המוצרים.
 • המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או תחליף לכל ייעוץ מכל סוג שהוא.

 

 1. התכנים באתר:
 • האתר יכלול בתוכו בין היתר מדריכים, טקסטים, תמונות, ומידע נוסף (להלן: "התכנים").
 • התכנים מוצעים למשתמש הם לשימוש אישי ושאינו מסחרי ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.
 • המידע אודות השירותים באתר הינו תיאור תמציתי בלבד ומשכך אין מפעילת האתר נושאת באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לשירותים ו/או למוצרים.

 

 1. מסירת פרטים בעת רכישה או מכירה באתר:
 • על מנת לבצע רכישה או מכירה כלשהי באתר, יהיה עליך להירשם ולמסור פרטים. בעת ההרשמה יהיה עליך לסמן את התיבה "בהרשמתי אני מסכים לתנאי השימוש".
 • רכישה דרך האתר תדרוש מסירת פרטים כגון : דואר אלקטרוני , פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה, כתובת, עיר.
 • השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמת המשתמש ואישור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.

 

 1. המוצרים החדשים הנמכרים באתר:
 • חלק מהמוצרים הנמכרים באתר הינם מוצרים חדשים מקטגוריות שונות ומגוונות. (להלן: "המוצרים").
 • המוצרים נמכרים ע"י החנויות ו/או המוכרים המפרסמים באתר.
 • לכל מוכר ו/או חנות באתר יהיו התנאים שלו למכירת מוצריו , לרבות : מחירים, אספקה ומשלוחים, ביטולים והחזרות, איכות המוצר ו/או טיב המוצר ו/או כל נושא אחר הקשור למוצרים הנמכרים על ידו.
 • מפעילת האתר אינה קובעת את תנאי ההתקשרות בין החנות ו/או המוכר לבין הלקוח, על הלקוח לבדוק את תנאי ההתקשרות והעסקה מול החנות ו/או המוכר.
 • חשבונית מס ו/או קבלה עבור הרכישה תונפק ללקוח ע"י החנות ו/או המוכר בלבד, מפעילת האתר אינה צד לעסקה ולכן היא לא מנפיקה חשבוניות ללקוח.
 • מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר.
 • מחירי המוצרים כוללים מע"מ.
 • חלק ממחירי המוצרים לא כוללים דמי משלוח ובמקרה זה דמי משלוח יחויבו עפ"י מדיניות המשלוחים אשר תוצג באתר בהתאם לסוג המשלוח.
 • מובהר בזאת, כי החנות ו/או המוכר, יהא רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת השירות על ידי המשתמש, תחויב לפי המחירים המעודכנים.
 • כמו כן החנות ו/או המוכר הינו האחראי הבלעדי מול המשתמש לטיב ולתנאי העסקה, מפעילת האתר לא תהיה אחראית בשום דרך ואופן להתקשרות ו/או להבטחות ו/או למצגים ו/או למוצרים של המוכר ו/או החנות מול הלקוח.
 • מדיניות החזרות וביטולים יהיו בהתאם למדיניות אותה יקבע המוכר באתר, לכל מוכר תופיע מדיניות החזרות וביטולים באתר.
 • ניתן יהיה לרכוש באתר באמצעות כרטיס אשראי תקף בלבד, הרכישה תתבצע דרך מערכת הסליקה של המוכר או במערכת הסליקה של מפעילת האתר.
 • במידה והרכישה תתבצע דרך מערכת הסליקה של מפעילת האתר, פרטי הכרטיס לא יישמרו אצל מפעילת האתר אלא אצל חברת הסליקה בלבד.
 • כל פנייה בנוגע לעסקה ו/או למוצרים תהיה לחנות ו/או למוכר בלבד, במידה ונתקלתם באי היענות מצד החנות ו/או המוכר, תוכלו לפנות למפעילת האתר אשר תנסה לקשר ו/או בצע בירור. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעילת האתר אינה מבטיחה לפתור את הסכסוך בין הלקוח לבין המוכר ו/או החנות, בכל מקרה ביטול עסקה ו/או החזר כספי יינתנו ע"י המוכר ו/או החנות בלבד ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין נושא זה כלפי מפעילת האתר.

 

 1. המוצרים המשומשים הנמכרים באתר:
 • האתר יציע למכירה מוצרים משומשים ממוכרים פרטיים, כאשר לגבי מוצרים אלו ישנם 2 מסלולים:
 • מסלול שירות עצמי:
  מפרסם המודעה יקבל פניות מקונים דרך טופס מיועד באתר והצדדים יקבעו  ביניהם את צורת האספקה וגובה התשלום.
 • מסלול שירות פרימיום:
  מפרסם המודעה יקבל תשלום מהקונים בכרטיס אשראי דרך חשבון הסליקה של מפעילת האתר באתר, המפרסם יספק את המוצר דרך חברת משלוחים מטעם האתר, אשר תאסוף את המוצר ממנו ותספק אותו אל הקונה.

 

 1. הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר:
 • האתר הינו פלטפורמת פרסום בלבד.
 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג'.
 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
 • על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן. אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם המפרסמים ו/או המוכרים ו/או החנויות באתר, בין במישרין ובין בעקיפין.
 • האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
 • האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
 • מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
 • המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 • מפעילת האתר בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ואו כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ואו כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעילת האתר ואו מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמשרוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ואו הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ואו מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי המשתמש.

 

 1. תכנים המפורסמים באתר ע"י המשתמשים:
 • מפעילת האתר מאפשרת למשתמשים לדרג את בתי העסק, ליתן ביקורות ו/או המלצות על בתי העסק ועל מוצרים המתפרסמים באתר.
 • ייתכן כי תכנים אשר יועלו ע"י המשתמשים לאתר יהיו כפופים לבדיקה ראשונית של מפעילת האתר. עצם העלאת התכנים אינו מחייב את מפעילת האתר לפרסם את התוכן.
 • מפעילת האתר תומכת בחופש הביטוי, יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה רשאית מפעילת האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם.
 • בעת העלאת תכנים לאתר חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
 • על המשתמש להעלות ולפרסם תכנים חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר על המשתמשים  לפרסם את התכנים הבאים:
 • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • מפעילת האתר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שהועלה לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל עת שימצא כי הפר המשתמש את תנאי המסמכים המחייבים או שעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים, במפעילת האתר או במי מטעמה.
 • מפעילת האתר מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים. תכנים שנמסרו על-ידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמה של מפעילת האתר ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 

 1. קניין רוחני באתר:
 • כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
 • אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ואו זכות כלשהם בתכולת האתר ואו בחלק ממנו ואו בקוד האתר ואו בתכנים.
 • אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ואו לפרסם ואו לשדר ואו להקרין פומבית ואו להשמיע פומבית ואו ליצור עבודות נגזרות, ואו להקצות ואו  למסור כרישיון ואו לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ואו בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.
 • המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של מפעילת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
 • כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעיל האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
 • כמו כן יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעילת האתר אלא ניתנה למפעילת האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין.
 • כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

 

 1. פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:
 • מפעילת האתר או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו מהווה משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
 • ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
 • אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 • קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 • כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
 • מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
 • אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
 • מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 

 1. הפסקת שימוש ושיפוי:
 • מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
 • במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 • המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

 

 1. המחאת זכויות וחובות
 • מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן מפעילת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
 • במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי מפעילת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

 

 1. שימושים אסורים:
 • המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
 • המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
 • המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילת האתר. מפעילת האתר מודיע בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

תנאים נוספים:

 • תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

 1. שירות לקוחות ויצירת קשר:
 • שירות הלקוחות של האתר יפעל בימים א'-ה' בין השעות 08:30-17:00
 • שירות הלקוחות יינתן בדואר אלקטרוני :   support@shooks.co.il  בשעות הפעילות.
 • הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, ומפעילת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות, במידת הצורך מפעיל האתר יצור עמכם קשר טלפוני.